Om Valentin

22Valentin – Den magiska drycken fångar unga läsares fantasi och levererar ett positivt budskap. Valentins karaktär är hoppfull och glad och uppmuntrar barnen att tro på sig själva och sina drömmar.

Berättelsen innehåller också ett underliggande budskap om att världen är en dyrbar plats och bortom den ligger en magisk värld där änglar vakar över oss och får oss människor att känna oss trygga.